Deelprojecten

Het project ‘Bevorderen van zelfregulatie in de mens- en maatschappijvakken’ – NRO praktijkgericht onderzoek (40.5.18500.018) – Universiteit van Amsterdam 2020, bestaat uit volgende vier deelprojecten:

Het analyseren van maatschappelijke vraagstukken met behulp van concepten – Anique ter Welle

Het beschrijven van processen van verandering en contuïteit – Bernard Kors

Onderzoeksvragen formuleren voor een profielwerkstuk – Hanneke Beneden

Kritische empathie – Jasper Beckering