Taalgericht vakonderwijs

Er wordt vaak gezegd dat de mens- en maatschappijvakken ‘talige’ vakken zijn. Er wordt binnen deze vakken veel gewerkt met (diverse soorten) teksten, schrijf- en discussie-opdrachten. Leerlingen leren vakspecifieke begrippen en redeneerwijzen om historische en maatschappelijke verschijnselen en vraagstukken te onderzoeken. Ontwikkeling van vakspecifieke kennis en vaardigheden gaat daarom hand in hand met de ontwikkeling van de taalvaardigheid van leerlingen. Taalgericht vakonderwijs is daarom een belangrijke didactiek binnen de mens- en maatschappijvakken.

Binnen het expertisecentrum is er volop aandacht voor taalgericht vakonderwijs. Onder ‘publicaties’ vindt u diverse handreikingen over dit onderwerp met veel concrete voorbeelden en theoretische achtergronden. Op deze pagina vindt u de resultaten van het vakoverstijgende project Schrijfvaardigheid bevorderen in de maatschappijvakken’ en de professionele leergemeenschap ‘Denk- en redeneervaardigheden in schrijftaken bij de maatschappijvakken’.