Algemeen

Welkom bij het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken

Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten aanzien van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie.

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit (Onderwijscentrum), Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de projecten en activiteiten van het expertisecentrum participeren opleiders van verschillende andere lerarenopleidingen in Nederland.

Onder ‘Publicaties’ vindt u de nieuwe publicaties van het LEMM als download en informatie over het bestellen van gedrukte exemplaren.

NIEUWS

>> Expertisecentrum Geschiedenis

Nascholingsreeks ‘nieuwe historische contexten (havo)’ op vrijdag 11 oktober 2019, vrijdag 22 november 2019 en vrijdag 24 januari 2020.

Lees verder voor meer informatie en aanmelden

>> Tijdschrift voor de Didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

Oproep bijdragen voor Dimensies – Tijdschrift voor de Didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken
Redactieleden gezocht voor Dimensies – Tijdschrift voor Didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

MENU