Algemeen

Welkom bij het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken

Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten aanzien van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie.

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit (Onderwijscentrum), Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de projecten en activiteiten van het expertisecentrum participeren opleiders van verschillende andere lerarenopleidingen in Nederland.

Onder ‘Publicaties’ vindt u de nieuwe publicaties van het LEMM als download en informatie over het bestellen van gedrukte exemplaren.


Vragenlijst Historisch referentiekader voor het geschiedenisonderwijs

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
We willen graag weten wat u van het bestaande kader vindt en wat uw wensen zijn voor eventuele bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken verwerkt de resultaten in een advies voor herziening van het huidige kader.
De vragenlijst bestaat uit 18 vragen en het invullen duurt 15 tot 20 minuten. U kunt de vragenlijst tot en met 22 mei 2020 invullen.

Met onderstaande link gaat u naar de vragenlijst

https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3JKGoamlPmrET8F


 

NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of  download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

MENU