ontwerpprincipes

De lessen die in dit project ontworpen zijn, zijn gebaseerd op 5 ontwerpprincipes. Deze ontwerpprincipes zijn gebaseerd op wat er vanuit onderzoeksliteratuur bekend is over effectief schrijfonderwijs.

Ontwerpprincipe 1: strategie-instructie
Strategie-instructie is een stapsgewijze methode voor het leren van schrijfvaardigheden, waarbij na uitleg van de docent, leerlingen eerst ondersteund en daarna zelfstandig teksten schrijven.

 
Ontwerpprincipe 2: bestuderen van voorbeeldteksten
Leerlingen bestuderen voorbeeldteksten zodat ze zich een beeld vormen van hoe een tekst er uit kan zien en wat criteria voor goede teksten zijn. Deze criteria kunnen ze vervolgens zelf toepassen in hun eigen teksten. 
Ontwerpprincipe 3: pre-writing
Onder pre-writing vallen allerlei activiteiten die voorafgaan aan het daadwerkelijke schrijven van de tekst, zoals bijvoorbeeld het selecteren en ordenen van inhoud in een schema.
Ontwerpprincipe 4: interactie 
Bij dit principe gaat het over het samen werken aan en praten over een tekst. Denk aan het samen ideeën genereren of elkaars tekst van feedback voorzien.
Ontwerpprincipe 5: authentieke taken 
Dit principe gaat over het ontwerpen van de schrijftaak, zo dat de context, doel en het publiek duidelijk is.