Project schrijven

Doel project ‘Schrijfvaardigheid bevorderen in de maatschappijvakken’

Groepsfoto Schrijven Web2Slecht geformuleerde zinnen, teksten zonder structuur en samenhang, onduidelijke uitleg of onderbouwing: dit is herkenbaar voor veel docenten in de mens- en maatschappijvakken. Wat kun je hieraan doen als vakdocent?

Het project Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken (gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, projectnummer 405-14-505) heeft als doel de schrijfvaardigheid van leerlingen binnen de m&m-vakken te verbeter, zodanig dat vakspecifiek denken en redeneren en schrijfvaardigheid verbeteren. De focus ligt daarbij op drie taaldenkhandelingen: vergelijken, verklaren en argumenteren.

Op basis van vijf uitgangspunten voor effectief schrijfonderwijs hebben twaalf docenten geïntegreerde schrijflessen ontwikkeld en beproefd. In totaal zijn er negen lessenseries ontwikkeld voor de vakken: aardrijkskunde, ckv, economie, geschiedenis, filosofie en maatschappijwetenschappen. In een aantal lessenseries wordt er nauw samengewerkt met Nederlands. Docenten zijn enthousiast over het integreren van schrijfonderwijs in de vaklessen en onderzoeksresultaten laten zien dat leerlingen na afloop van de lessen betere teksten schrijven.

Projectgroep

Docent
School
Vak
Evah den Boer
Helen Parkhurst, Almere
Nederlands
Jan de Kort
Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist
Economie
Frans Diederen & Joop van der Kuip
Sint-Odulphuslyceum, Tilburg
Nederlands & Filosofie
Safrien van de Leemkolk
Montessori Lyceum Herman Jordan, Zeist
Aardrijkskunde
Arie Westerhout
Ichthus College, Veenendaal
Geschiedenis
Johan van Driel
Ichthus College, Veenendaal
Geschiedenis
Lieke Holdinga & Roderik Egberink
Sint-Vitus College, Bussum 
Nederlands & Geschiedenis
Douwe Dijksterhuis
Helen Parkhurst, Almere
Maatschappij-wetenschappen
Gianna Troiani  & Henri Boer
Cartesius Lyceum, Amsterdam
Maatschappij-wetenschappen

Betrokken onderzoekers: Jannet van Drie, Talita Groenendijk, Martine Braaksma en Tanja Janssen (Research Institute of Child Development and Education, Universiteit van Amsterdam)

Contact: Jannet van Drie: J.P.vanDrie@uva.nl

Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken: download de publicatie

Pitch NRO-congres 4 november 2015 : https://www.magazine-on-the-spot.nl/nro/pag2.html (presentatie 4)