Algemeen

Welkom bij het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken!

Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten aanzien van de schoolvakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, maatschappijleer en kunsttheorie.

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit (Onderwijscentrum), Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de projecten en activiteiten van het expertisecentrum participeren opleiders van verschillende andere lerarenopleidingen in Nederland.

Onder ‘Publicaties’ vindt u de nieuwe publicaties van het LEMM als download en informatie over het bestellen van gedrukte exemplaren.


RAPPORTAGE VRAGENLIJST HISTORISCH REFERENTIEKADER

In het primair en voortgezet onderwijs wordt het tijdvakkenkader onderwezen. Dit historisch referentiekader bestaat uit tien tijdvakken en per tijdvak een aantal historische inhouden, die kenmerkende aspecten worden genoemd.
In het voorjaar heeft het LEMM een vragenlijst uitgezet om te inventariseren wat de ervaringen zijn met het bestaande kader en de wensen voor een bijstelling. De projectgroep Historisch referentiekader van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken heeft de resultaten verwerkt in een rapportage en geeft een advies voor herziening van het huidige kader.
De deelrapportage over de literatuurstudie en de focusgroepen en interviews volgt binnenkort.

U kunt hier het rapport – LEMM Verkenning Historisch Referentiekader Deel 2 Rapportage Enquete 2020 – downloaden.


NIEUW VAKBLAD VOOR MENS- EN MAATSCHAPPIJVAKKEN

Het eerste nummer van het online tijdschrift Dimensies is vanaf nu gratis beschikbaar. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

Kijk verder op www.dimensies.nu en/of  download het persbericht (pdf)

Het tijdschrift Dimensies wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.