PLG Schrijven

Professionele Leergemeenschap Denk- en redeneervaardigheden in schrijfproducten binnen de mens- en maatschappijvakken

Hoe kun je leerlingen zo begeleiden dat ze leren redeneren in je vak en tegelijk ook begrijpen hoe ze die redenering in woorden op papier kunnen zetten?
Schrijven is een belangrijk onderdeel van het leerproces in de mens- en maatschappijvakken. Vakspecifiek redeneren van leerlingen wordt vaak getoetst in schriftelijke producten. En schrijven kan leerlingen helpen om beter te leren redeneren.
In de periode 2014 – 2017 werkte een professionele leergemeenschap – begeleid vanuit de universitaire lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam – aan deze vragen. Docenten aardrijkskunde, economie, filosofie, geschiedenis en maatschappijwetenschappen werkten lessen uit waarin specifiek aandacht wordt besteed aan vakspecifieke denk- en redeneervaardigheden en schrijfvaardigheid.
In de publicatie ‘Denk- en redeneervaardigheden in schrijfopdrachten binnen de mens- en maatschappijvakken’ delen de docenten de aanpak die ze hebben ontwikkeld en hun ervaringen. Deze voorbeelden kunnen een inspiratie zijn voor studenten en leraren die gericht willen werken aan de denk- en redeneervaardigheden in hun vak.

U vindt hier de publicatie met 13 beproefde lessenreeksen.

In de PLG werkten docenten geschiedenis, aardrijkskunde, economie, filosofie en maatschappijwetenschappen aan het ontwerpen en testen van schrijftaken die vragen om toepassing van vakspecifieke denk- en redeneerwijzen. De deelnemers hebben onderwijsmateriaal ontworpen, beproefd in de eigen praktijk en getest op effectiviteit.
In deze bundel geven we een overzicht van deze beproefde materialen en de inzichten die we daarmee hebben opgedaan. We hopen met deze concrete voorbeelden een bijdrage te leveren aan de aandacht voor schrijfvaardigheden binnen het domein van de mens- en maatschappijvakken en docenten handvatten te bieden om hier in hun eigen vak mee aan de slag te gaan