organisatie

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), het Onderwijscentrum VU, Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de Stuurgroep zijn deze instellingen vertegenwoordigd.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur en projectleiders. Het centrum is georganiseerd in verschillende afdelingen: aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer/maatschappijwetenschappen en kunsttheorie. 

Diverse andere lerarenopleidingen participeren als partner in de projecten van het LEMM.

Stuurgroep

Jacobijn Olthoff, ILO, UvA

Adam Handelszalts, Onderwijscentrum VU

Frits Rovers, Faculteit Onderwijs & Opvoeding, HvA

Titia Bredée, IPABO Amsterdam/Alkmaar

Projectleiding

Carla van Boxtel                              Directeur

Adwin Bosschaart                           Projectleider aardrijkskunde

Hans Goudsmit                               Projectleider economie 

Jannet van Drie                              Projectleider geschiedenis

Mieke Bernaerts                             Projectleider maatschappijleer

Marie-Therese van de Kamp       Projectleider kunsttheorie

Voor contactgegevens kunt u terecht bij Contact.