Aardrijkskunde: een geografische vergelijking van Europese landen

Leerlingen uit de brugklas leren een correcte geografische vergelijking schrijven. De docent doet hardop denkend voor hoe zij een vergelijking schrijft. De leerlingen maken gebruik van een schrijfkader en geven elkaar feedback op hun vergelijkingen.

Download hieronder de lessenserie als PDF

Bekijk hieronder de video's over deze lessenserie