Organisatie

Het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM) is een samenwerkingsverband van de Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) van de Universiteit van Amsterdam (penvoerder), het Onderwijscentrum VU, Domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en IPABO Amsterdam/Alkmaar. In de Stuurgroep zijn deze instellingen vertegenwoordigd.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur en projectleiders. Het centrum is georganiseerd in verschillende afdelingen: aardrijkskunde (CEG), economie (LEEC), geschiedenis (IVGD) en maatschappijleer (LEM). Begin 2011 is het centrum uitgebreid met een expertisecentrum Kunsttheorie.

Het LEMM werkt nauw samen met de lector didactiek van de maatschappijvakken Arie Wilschut (Hogeschool van Amsterdam). 

 

Diverse andere lerarenopleidingen participeren als partner in de projecten van het LEMM.

 

Stuurgroep

Prof. dr. G.C.W. (Gert) Rijlaarsdam ILO, UvA

Drs. D. (Dominicus) Kamsma          Onderwijscentrum VU

Dr. G.M.J. (Frits) Rovers                 Domein Onderwijs & Opvoeding, HvA

Drs. W.W. (Titia) Bredée                 IPABO Amsterdam/Alkmaar

 

Projectleiding

Prof. dr. C.A.M. (Carla) van Boxtel               Directeur

Prof. dr. J.A. (Joop) van der Schee              Projectleider aardrijkskunde
Drs. H. (Hans) Goudsmit                            Projectleider economie 

Prof. dr. C. (Carla) van Boxtel                     Projectleider geschiedenis

Drs. M.H. (Mieke) Bernaerts                        Projectleider maatschappijleer
Dr. A.H.J. (Arie) Wilschut                            Projectleider/lector didactiek maatschappijvakken
Drs. M.T. (Marie-Therese) van de Kamp       Projectleider kunsttheorie

 

 

Voor contactgegevens kunt u terecht bij Contact.