projecten

Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten van het LEMM.
_____________________________________________________________________________________

Taalgericht vakonderwijs in de mens- en maatschappijvakken Coördinatie: Jannet van Drie
Causaal redeneren in de maatschappijwetenschappen Anne Hemker, Thomas, Klijnstra, Gerard Ruijs, Carla van Boxtel

MENU