nieuws

Expertmeeting Bouwstenen voor een nieuw curriculum Mens en Maatschappij
18 januari 2019 13.00 – 17.00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, REC gebouw C, Zaal C0.02

Deze expertmeeting is voor lerarenopleiders en onderzoekers in de mens- en maatschappijvakken werkzaam aan pabo’s, tweede en eerstegraads opleidingen. Doel van de bijeenkomst is het geven van een advies aan het Curriculum.nu Ontwikkelteam Mens- en Maatschappijvakken. In januari publiceert het ontwikkelteam een aanzet voor bouwstenen voor de actualisering van kerndoelen en eindtermen.

Zie voor meer informatie  LEMM Expertmeeting 18jan2019 Bouwstenen Nieuw Curriculum M&m.
Aanmelden kan via secretariaat@expertisecentrum-mmv.nl onder vermelding van naam, vak en opleiding waaraan men is verbonden.

 

Dimensies – Tijdschrift voor didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken

Dimensies is een nieuw digitaal peer-reviewed tijdschrift voor de didactiek van de Mens- en Maatschappijvakken.

Het doel van het Nederlandstalige tijdschrift is om ruimte te bieden voor artikelen over vakdidactisch onderzoek en onderzochte voorbeelden van samenwerking tussen mens- en maatschappijvakken. Dimensies richt zich als open-source tijdschrift op leerkrachten in het PO, tweede- en eerstegraads bevoegde docenten in het VO, vakdidactici en studenten aan lerarenopleidingen in het HBO en WO. Daarmee wil het tijdschrift voorzien in de behoefte aan Nederlandstalige vakdidactische onderzoeksartikelen voor de Mens-en Maatschappijvakken

Het tijdschrift wordt uitgegeven door het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). De hoofredactie bestaat uit Tessa de Leur (HvA, UVA en LEMM), Hans Wessels (UU en Cito) en Hanneke Tuithof (Fontys, UU).

Dimensies zoekt redacteuren die zich minimaal twee jaar aan dit jonge tijdschrift willen verbinden. Naast twee redactievergaderingen waarin mogelijke thema’s en schrijvers worden besproken, beoordeel/redigeer je twee of drie artikelen per jaar op geschiktheid voor publicatie. Het gaat om een onbezoldigde functie.

Van redacteuren wordt verwacht wij dat ze:

  • aantoonbare affiniteit hebben met vakdidactiek van geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer/-wetenschappen, economie, filosofie en/of godsdienst/levensbeschouwing
  • affiniteit hebben met vakdidactisch onderzoek
  • ervaring met redactionele taken of ervaring met het schrijven voor vaktijdschriften
  • in staat zijn om onder tijdsdruk doelgericht te werken in teamverband
  • artikelen beoordelen op kwaliteit en toepasselijkheid, en daarover advies uitbrengen aan de hoofdredacteuren. We streven naar een redactie waarin de afzonderlijke schoolvakken en de verschillende doelgroepen gelijkelijk zijn vertegenwoordigd.

We ontvangen graag een korte motivatie en CV voor 1 februari 2019 op het mailadres redactie@dimensies.nu. Vragen kunnen ook gesteld worden via dit mailadres.

 

MENU